Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Centrum informuje o sposobach i zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących Użytkownikom prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A lok. 6 00-549 Warszawa, NIP: 7010902340, REGON 382341908.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; (art. 6 ust. lit. f RODO),
  5. analitycznych i statystycznych; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych stanowi wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Centrum oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia: prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także prawo do złożenia dyspozycji do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, drogą elektroniczną wysyłając wiadomości e-mail na adres kontakt@centrumpfie.pl.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje także skarga do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
quis lectus Donec at quis, id venenatis tristique nec dolor