fbpx

Usługi prawne na rzecz Frankowiczów

Doradztwo w zakresie bankowości i finansów

Spór z bankiem toczy się głównie na osi bankowości oraz finansów. Posiadamy wieloosobowy zespół składający się zarówno z ekspertów ekonomicznych jak i wyspecjalizowanych prawników, którego próżno szukać w innych podmiotach zajmujących się sporami z bankami. Korzystając z dorobku kilku nauk społecznych i prawniczych gwarantujemy profesjonalne i całościowe podejście do procesu sądowego. Wykonujemy zaawansowane analizy, które stanowią pomocne i istotne środki dowodowe w postępowaniu sądowym. Co do zasady biegli sądowi potwierdzają prawidłowość naszych wyliczeń. Nasz zespół sprawdza się w wygrywaniu spraw Frankowiczów.

Analizy ekonomiczne umów kredytowych

Wykonujemy oceny postanowień umownych pod względem prawnym i ekonomicznym. Wspieramy tym samym konsumentów w procesie podejmowania decyzji odnośnie zasadności wejścia w spór z bankiem, a co najważniejsze wyboru optymalnej strategii. Potrafimy przeanalizować każdą umowę uwzględniając orzecznictwo sądów powszechnych oraz elementów istotnych z punktu widzenia szans powodzenia. Bardzo dużo uwagi przykładamy do analizy ryzyk i ich eliminacji poprzez przygotowanie odpowiednich ekspertyz.

Wsparcie prawne oraz reprezentacja przed Sądem

Odnajdujemy się znakomicie w procesach sądowych z bankami reprezentując konsumentów. Posiadamy doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę. Wiele aspektów stanowiska procesowego jest opracowywanych przez nas nowatorsko oraz indywidualnie dla każdego Klienta. Schematy postępowania prawniczego są potrzebne, ale sięgamy daleko poza nie. Banki są przygotowane na schematyczne pozwy, jednak nasze pozwy i styl prowadzenia sprawy potrafią zaskoczyć bank. Wiemy jak działają mechanizmy bankowe i z ogromną przyjemnością wręcz obnażamy przed Sądem niekorzystne dla konsumentów zasady funkcjonowania umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.